برای دریافت اطلاعات بیشتر از ابزار های سانکس می توانید از کتابچه های زیر استفاده بفرماید. ما مجموعه کاملی از اطلاعات ابزارآلات را که شامل نام، توضیحات و تعداد می شود را به صورت کامل ذکر کرده ایم. این اطلاعات برای ابزار هایی مانند قفل آویز، قفل کتابی و دستکش ایمنی، دستکش نیتریل و دستکش لاتکس قرار داده شده است. فرمت فایل های زیر PDF می باشند که به راحتی می توانید با موبایل هوشمند ویا کامپیوتر خود آن هارا مشاهده کنید.

ایبوک قفلهای سانکس

ایبوک ابزارآلات سانکس

ایبوک دستکشهای سانکس