بایگانی برچسب: قفل ایمنی

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی

در انجام کارها استفاده از دستکش ایمنی بسیار حائز اهمیت است. بیش از60% از حوادثی که در حین کار به وقوع می پیوندند به دلیل استفاده نکردن از دستکش ایمنی می باشند. انواع مختلف دستکش ایمنی وجود دارد که هر کدام برای فعالیت های خاص تولید و مورد استفاده قرار می گیرند. سلامتی یکی از […]